Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

V.I. VERNADSKIY VIEWS ON GEO-EVOLUTION AND GEO-SYSTEM BASIS FOR THEIR DEVELOPMENT

Annotation

The views of V.I. Vernadskiy on factors of Earth geological evolution are under analysis in comparison to initial statements of the plate-tectonic and plume-tectonic, and with derivatives from systemic geotectonic conception which the article’s author made.

Keywords

geo-evolution; geotectonic; geosystems.

Full-text in one file

Download

UDC

551.24

Pages

1076-1081

References

1. Vernadskiy V.I. Ocherki geokhimii. M.: Nauka, 1983. 422 s. 2. Vernadskiy V.I. Khimicheskoe stroenie biosfery i ee okruzheniya. M.: Nauka, 2001. 376 s. 3. Belousov V.V. Tektonika plit i tektonicheskie obobshcheniya // Geotektonika. 1991. № 2. S. 3-12. 4. Sholpo V.N. Rol' empiricheskikh obobshcheniy i gipotez v geotektonike // Otechestvennaya geologiya. 2004. № 2. S. 41-49. 5. Sergin S.Ya. Sistemnaya organizatsiya protsessov geologicheskogo razvitiya Zemli. Belgorod: Izd-vo BelGU, 2008. 360 s. 6. Artem'ev M.E. Sovremennoe sostoyanie problemy izostazii // Stroenie i evolyutsiya tektonosfery. M.: IFZ AN SSSR, 1987. S. 216-252. 7. Sidorenko S.A. Organicheskoe veshchestvo i biolitogennye protsessy v dokembrii. M.: Nauka. 1991. 104 s. 8. Nutman A. P., Friend C.R.L., Bennett V.C. Review of the oldest (4400-3600 Ma) geological and mineralogical record: glimpses of the beginning // Episodes. 2001. V. 24. № 2. P. 93-100. 9. Lyubimova E.A., Lyuboshits V.M., Parfenyuk O.I. Chislennye modeli teplovykh poley Zemli. M.: Nauka, 1983. 126 s. 10. Khain V.E., Lomize M.G. Geotektonika s osnovami geodinamiki. M.: Izd-vo MGU, 1995. 480 s. 11. Steysi F. Fizika Zemli. M.: Mir, 1972. 342 s. 12. Voytkevich G.V., Bessonov O.A. Khimicheskaya evolyutsiya Zemli. M.: Nedra, 1986. 212 s. 13. Sergin S.Ya. Global'naya geologicheskaya sistema i sistemnaya geotektonicheskaya kontseptsiya // Issledovanie i formirovanie geosistem. Tuapse, 2009. S. 7-40. 14. Sergin S.Ya. Sistemnaya geotektonicheskaya kontseptsiya: osnovy formirovaniya i glavnye vyvody // Nauchnye vedomosti BelGU. Estestvennye nauki. 2011. № 15. Vyp. 16. S. 109-120. 15. Huston D.L., Blewett R.S., Champion D. Australia through time: its tectonic und metallogenic evolution // Episodes. 2012. V. 35. № 1. P. 23-43.

Received

2012.09.27

Section of issue

Noosphere conception in system of modern scientific representations

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.