Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

On specification of nations “life environment” and “life spheres”

Annotation

The definition of life environments as the pick of “eco-tope” row of notions is offered: eco-tope – habitation environment – life environment – complex of life environments. In the base of definition of life environments (except organismal) there is an aggregate condition of main essence (matrix). Biosphere is devided on onthosphere – organismal life sphere (organisms and their living environment) and geo-biosphere (organisms and their unalive environment), the last one is devided on terra-biosphere (land life sphere within atmosphere above land) litho-biosphere (“firm” life sphere within lithosphere), hydro-biosphere (within hydrosphere).

Keywords

life environment; life spheres; biosphere structure; eco-tope row of notions.

Full-text in one file

Download

UDC

504.7:574

Pages

838-841

References

Reymers N.F. Ekologiya (teorii, zakony, pravila, printsipy i gipotezy). M.: Rossiya molodaya, 1994. 367 s. Biologicheskiy entsiklopedicheskiy slovar' / gl. red. M.S. Gilyarov. M.: Sov. entsiklopediya, 1989. 831 s. Osnovy lesnoy biogeotsenologii / pod red. V.N. Sukacheva i N.V. Dylisa. M.: Nauka, 1964. 574 s. Vernadskiy V.I. Biosfera i noosfera. M.: Ayris, 2004. 576 s. Zavarzin G.A. Individualisticheskiy i sistemnyy podkhody v biologii // Voprosy filosofii. 1999. № 4. S. 89-106. Pavlovskiy E.N. Organizm kak sreda obitaniya // Priroda. 1934. № 1. S. 80-91. Petrov O.E. Sreda obitaniya parazitov i geneticheskaya izmenchivost' // Uspekhi sovremennoy biologii. 1993. T. 113. Vyp. 6. S. 702-716.

Received

2012.09.12

Section of issue

Evolution of live essence of biosphere

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.