Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

MULTIRESOLUTION OF DISCRETE WAVELET METHODS OF FILTRATION OF INTERFERENCE (SOUND AND SURFACE WAVES) FOR SEISMIC SURVEY NOTES

Annotation

The paper presents the results of the development and application of discrete and multiresolution wavelet analysis for filtration of interference wave component on seismic survey notes. We report the methods of discrete wavelet construction for filtering of local singularity in signals. The results of experimental data processing are shown. Key words: discrete wavelet transform; seismic prospecting; sound and surface waves.

Keywords

discrete wavelet transform; seismic prospecting; sound and surface waves.

Full-text in one file

Download

UDC

553.9; 51-74; 550.8.05

Pages

918-922

References

1. Bondarev V.I., Krylatkov S.M. Osnovy obrabotki i interpreta-tsii dannykh seysmorazvedki. Ekaterinburg: Izd-vo UGGGA, 2001. 2. Yilmas O. Seismic Data Analysis. 2 vols. USA: Tulsa, Society of Exploration Geophysicists, 2001. 3. Dremin I.M., Ivanov O.V., Nechitaylo A.S. Veyvlety i ikh primenenie // UFN. 2001. T. 171. № 5. S. 465-501. 4. Meyer Y. Wavelets: Algorithms and applications. Philadelphia: S.I.A.M., 1993. 5. Mallat S.G. A wavelet tour of signal processing. N. Y.: Academic Press, 1998. 6. Filatova A.E., Artem'ev A.E., Koronovskiy A.A., Pavlov A.N., Khramov A.E. Uspekhi i perspektivy primeneniya veyvletnykh preobrazovaniy dlya analiza nestatsionarnykh nelineynykh dannykh v sovremennoy geofizike // Izv. vuzov. Prikladnaya nelineynaya dinamika. 2010. T. 18 (3). S. 3. 7. Filatova A.E., Pavlov A.N., Khramov A.E., Ivanov A.V., Grubov V.V., Yashkov I.A., Egorov E.N., Khramova M.V. Chastotno-vremennoy analiz nestatsionarnykh geofizicheskikh protsessov na osnove veyvletov i empiricheskikh mod // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki. Tambov, 2012. T. 17. Vyp. 5. S. 1428-1432. 8. Pavlov A.N., Filatova A.E., Khramov A.E., Ivanov A.V., Shurygina S.A., Kurkin S.A., Moskalenko O.I., Pavlova O.N. Analiz i diagnostika mnogokomponentnykh signalov seysmogramm s ispol'zovaniem preobrazovaniya Gil'berta–Khuanga // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki. Tambov, 2012. T. 17. Vyp. 4. S. 1121-1124. 9. Abbate A., DeCusatis C., Das P.K. Wavelets and subbands. Fundamentals and applications. Boston: Birkhäuser, 2002. 10. Filatova A.E., Pavlov A.N., Koronovskiy A.A., Khramov A.E. Diagnostika i fil'tratsiya razlichnykh volnovykh komponent tsifrovykh dannykh nazemnoy seysmorazvedki na osnove veyvletnogo analiza // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki. Tambov, 2011. T. 16. Vyp. 2. S. 541-548.

Received

19.04.2014

Section of issue

Scientific articles

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.