Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

SYNDROME OF EMOTIONAL FADING AT THERAPISTS

Annotation

Literary review of syndrome of emotional fading at doctors of different occupations was described. Interest to syndrome of professional fading at doctors is determined by tendency of humanization of modern science, drawing attention of researchers to the subject of professional activity and influence on it of this activity. World-wide organization of health keeping recognized that the syndrome of emotional fading requires medical intervention. ICI-10 it is marked into separate diagnostic taxon. relevance of this syndrome is determined by appearance of full raw of psychosomatic abnormalities and psychiatric disease, by increasing of amount of suicidal attempts and increasing of professional crimes of medical workers. Research was made to determine emotional fading at 126 therapists with different working experience and different age with use of inquirer of V.V. Bioko. According to data, at 46 % of male doctors is formed the phase of resistance, which tell us that they have psychological protecting mechanisms. Wherein forming of the symptoms deforms personality of the professional worker, characterized feature is inadequacy of emotional reactions, formal relation to duties. every third doctor at the stage of forming has all three stages: tension, resistance, fading, this shows that most of doctors experiences at the process of working activity psychological and emotional tension and stress, which lead to development of symptoms of emotional fading. The results may be used for preventive measures and overcoming of emotional fading of therapists.

Keywords

emotional stress; syndrome of emotional fading; therapist

Full-text in one file

Download

UDC

159.9:61

Pages

307-318

References

1. Vodop'yanova N.E., Starchenkova E.S. Sindrom vygoraniya: diagno-stika i profilaktika. 2-e izd. SPb.: Piter, 2008. 338 s. 2. Praktikum po psikhologii menedzhmenta i professional'noy deyatel'nosti: ucheb. posobie / pod red. G.S. Nikiforova, M.A. Dmitrievoy, V.M. Snetkova. SPb., 2003. 448 s. 3. Van Yperen N.W. Informational support, equity and bumout: The moderatin effect of self-effi cacy // J. of Occupat. Psychol. 2004. V. 71. № 1. P. 29-33. 4. Perlman B., Hartman E. A. «Burnout»: summary and future and research // J. Human relations. 1982. V. 14. № 5. P. 153-161. 5. Psikhologiya zdorov'ya: uchebnik dlya vuzov / pod red. G.S. Nikifo-rova. SPb., 2003. 607 s. 6. Kasimovskaya N.A. Vnedrenie shkol professional'nogo zdorov'ya v metodologiyu dispanserizatsii – odno iz napravleniy sokhraneniya zdorov'ya meditsinskikh rabotnikov // Obshchestvennoe zdorov'e, upravlenie zdravookhraneniem i podgotovka kadrov: materialy Vseros. nauch. konf., posvyashch. 85-letiyu kafedry obshchestvennogo zdorov'ya i zdravookhraneniya s kursom ekonomiki im. I.M. Seche-nova. M., 2007. S. 179-181. 7. Kyriacou C. Teacher stress and burnout: An international review // Educat. Res. 1987. V. 29. P. 38-44. 8. Pines A., Aronson E. Career burnout: causes and cures. N. Y., 1988. 321 p. 9. Fokina T.Yu. Lichnostno-psikhologicheskie aspekty sindroma zlokachestvennogo vygoraniya u vrachey-stomatologov: avtoref. dis. ... kand. med. nauk. M., 2009. 10. Sudakov K.V. Novye aktsenty klassicheskoy kontseptsii stressa // Byul. eksper. biol. i med. 1997. T. 2. S. 124-130. 11. Kitaev-Smyk T.A. Psikhologiya stressa. M.: Nauka, 1983. 368 s. 12. Vodop'yanova N.E. Sindrom psikhicheskogo vygoraniya v kommunika-tivnykh professiyakh // Psikhologiya zdorov'ya / pod red. G.S. Niki-forova. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2000. S. 443-463. 13. Kaybyshev V.T. Professional'no determinirovannyy obraz zhizni i zdorov'e vrachey v usloviyakh sovremennoy Rossii // Medi-tsina truda i prom. ekologiya. 2006. № 12. S. 21-26. 14. Vodop'yanova N.E. Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilak-tika. SPb., 2005. 336 s. 15. Klinicheskaya psikhologiya / pod red. M. Perre, U. Baumana. SPb., 2003. 1312 s. 16. Tang C.S-K., Lau B.H-B. Gender role stress and bumout in Chinese human service professionals in Hogn Kong // Anxiety, Stress and Coping: An Int. J. 1996. V. 9. № 3. P. 217-227. 17. Orel V.E. Fenomen «vygoraniya» v zarubezhnoy psikhologii: empi-richeskie issledovaniya // Psikhologicheskiy zhurnal. 2001. T. 22. № 1. S. 90-101. 18. Sidorov P. Sindrom emotsional'nogo vygoraniya // Meditsinskaya gazeta. 2005. № 43. S. 25-32. 19. Barth A.R. Burnout bei Lehrern. Gottingen: Hogrefe, 1992. 215 S. 20. Schaufeli W.B., Enzmann D. The Bumout companion for research and practice: A critical analysis of theory, assessment, research and inter-ventions. Washington DC, 1999. 128 p. 21. Klis M., Ronginska T., Gaida W., Schaarschmidt U. Zdrowie psy-chiczne w zawodzie nauczycielskim // J. Zespo wypalenia zawodowego a cechy osobowosci nauczycieli. Zielona Gora; Potsdam, 1998. № 32. P. 53-58. 22. Balakhonov A.V., Belov V.G., Pyatibrat E.D., Pyatibrat A.O. Emo-tsional'noe vygoranie u meditsinskikh rabotnikov kak predposyl-ka astenizatsii i psikhosomaticheskoy patologii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 2009. Vyp. 3. S. 57-71. 23. Maslach C., Jackson S.E. The role of sex and family variables in burnout // Sex Roles. 1985. V. 12. P. 41-48. 24. Paine W.S. Job Stress and Burnout. Beverly Hills, 1982. V. 9. P. 44-50. 25. Boyko V.V. Sindrom «emotsional'nogo vygoraniya» v professio-nal'nom obshchenii. SPb.: Piter, 1999. 105 s. 26. Trunov D. Sindrom sgoraniya: pozitivnyy podkhod k probleme // Zhurnal prakticheskogo psikhologa. M., 1998. № 8. S. 84-89. 27. Boyko V.V. Energiya emotsiy v obshchenii: vzglyad na sebya i drugikh. M.: Nauka, 1996. 154 s. 28. Fedorova T.G., Nekhoroshev A.S., Kotova G.N. Sotsiologicheskoe issledovanie osobennostey trudovoy deyatel'nosti vrachey severo-zapadnogo regiona Rossii // Gigiena i sanitariya. M.: Meditsina, 2003. № 3. S. 24-27. 29. Zakharov S. Sindrom vygoraniya u vrachey. URL: http://forums. rusmedserv.com/ show thread. php? t=8748 (data obrashcheniya: 03.02.2015). 30. Ognerubov N.A. Professional'nye prestupleniya meditsinskikh rabotnikov: avtoref. dis. ... kand. yur. nauk. M., 2014. 31. Ognerubov N.A. Yatrogenii v meditsinskoy deyatel'nosti: ugolovno-pravovoy aspekt. Voronezh: Izd-vo VGU, 2010. 144 s. 32. Ognerubov N.A. Sindrom emotsional'nogo vygoraniya kak determi-nanta prestupnosti v sfere meditsinskoy deyatel'nosti // Sotsi-al'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy. 2013. № 1. S. 245-247. 33. Ognerubov N.A. Kriminologicheskie aspekty professional'nogo vygoraniya meditsinskikh rabotnikov // Nauka obrazovanie i biz-nes: problemy perspektivy, integratsiya: materialy Mezhdunar. zaochnoy nauch.-prakt. konf. M., 2013. S. 122-123. 34. Boyko V.V. Energiya emotsiy. SPb., 2004. 474 s. 35. Kondo K. Burnout syndrome // Asian medical. 2001. № 34. P. 34-42. 36. Lazarus R.S., Folkman S. Transactional theory and research on emo-tions and coping // Eur. J. of Personality. 1987. V. 1. P. 141-169. 37. Maslach C. Burnout: a social psychological analysis // The burnout syndrome: current research, theory, interventions / ed. J.W. Jones. L., 1982. V. 11. № 78. P. 78-85. 38. Maslach C. Understanding burnout: Defi nitional issues in analyzing a complex phenomenon // Job Stress and Burnout. V. 9 / eds. W.S. Paine. Beverly Hills, 1982. P. 26-31. 39. Shafranova A.S. Iz opyta izucheniya truda rabotnikov prosveshche-niya. M., 1925. 280 s. 40. Freudenberger H.J. Staff burn-out // J. of Social Issues. 1994. V. 30. P. 159-165.

Received

2015-03-04

Section of issue

Medicine

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.