Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

POLYPOIDAL СHOROIDAL VASCULOPATHY. LITERATURE REVIEW

Annotation

One of the wet macular degeneration forms - polypoidal choroidal vasculopathy (PCV) is reviewed. This pathology has been described recently. The questions about the actuality of this problem were touched, as well as pathogenesis, the peculiarities of clinical manifestations and the main diagnostic methods of examination (contact biomicroscopy, fluorescent angiography, indocyanine green angiography, optical coherence tomography), prediction for visual functions and ways of treatment, the most effective of which is the photodynamic therapy with Visudyne . The clinical example, showing the polypoidal choroidal vasculopathy resistance towards the intravitreal injections of angiogenesis inhibitors was presented.

Keywords

choroidal neovascularization; pigmented epithelium; neuroepithelium detachment; fluorescent angiography; optical coherence tomography

Full-text in one file

Download

UDC

617.753

Pages

1676-1678

References

1. Kanski Dzh.Dzh., Milevski S.A., Damato B.E., Tenner V. Zabolevaniya glaznogo dna. M., 2008. 2. Izmaylov A.S., Balashevich L.I. Khorioidal'naya neovaskulyarizatsiya (diagnostika i lechenie): ucheb. posobie. SPb.: SPBMAPO, 2001. 3. Yannuzzi L.F., Sorenso J., Spaide R.F. et al. Idiopathic polypoidal choroidal vasculopathy (IPCV) // Retina. 1990. V. 10 (1). P. 1-8. 4. Spaide R.F., Yannuzzi L.A., Slakter J.S. et al. Indocyanine green vi-deoangiography of idiopathic polypoidal choroidal vasculopathy // Retina. 1995. V. 15 (2). P. 100-110. 5. Iijima H., Ima`I M., Gohdo T. et al. Optical coherence tomography of idiopathic polypoidal choroidal vasculopathy // Am J. Opthalmol. 1999. V. 127 (3). P. 301-305. 6. Gatsu M.V., Gatsu A.F. Polipovidnaya khorioidal'naya vaskulopatiya: etiologiya, patogenez, diagnostika, lechenie // 4 Vseros. seminar «kruglyy stol» Makula-2010»: mikrolektsii, tezisy dokladov, stenogrammy diskussiy. Rostov n/D, 2010. S. 263-270. 7. Neroev V.V. Rossiyskoe nablyudatel'noe epidemiologicheskoe neiterventsionnoe issledovanie patsientov s vlazhnoy formoy vozrastnoy makulyarnoy degeneratsii // Rossiyskiy oftal'mologi-cheskiy zhurnal. 2011. V. 4 (2). P. 4-9. 8. Panova I.E., Tonkikh N.A., Prokop'eva M.Yu., Bukhtiyarova N.V. Vozrastnaya makulyarnaya degeneratsiya s neovaskulyarnym otvetom: osobennosti klinicheskogo techeniya, kharakteristika kletochnogo immuniteta // Vestn. Orenburg. gos. un-ta. 2004. № S. S. 246-248. 9. Koen S.-I., Kvintel' G. Flyuorestsentnaya angiografiya v diagno-stike patologii glaznogo dna / per. s fr. M.P. Grinshteyn; pod obshch. red. V.V. Neroeva, M.V. Ryabinoy. M., 2005. 10. Khayman Kh., Kel'ner U., Ferster M. Atlas po angiografii glaznogo dna. M., 2008. 11. Gomi F., Sawa M., Sakaguchi H. et al. Efficacy if intravitreal bevaci-zumab for polypoidal choroidal vasculopathy // Br. J. Ophthalmol. 2008. V. 92 (1). P. 70-73.

Received

2015-06-23

Section of issue

Medicine

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.