Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

Modernization of the open education system under the influence of Internet influential factors on society

Annotation

We analyze influential factors of the Internet on society, their place and role in modernization of open education. We also consider the factors of the Internet impact on society through the change and satisfaction of the following needs of Internet users: the use of new educational technologies and their generation in the Internet space; the formation of project competencies in the process of communication and the potential of new forms of Internet socialization in their implementation; interaction with external partners and the development; interaction in the learning process using new forms of Internet socialization. We consider new forms of online socialization such as social networking; cloud resources; online forums; chat rooms; electronic science videoconferencing; videoconferencing; electronic libraries; electronic government; online banking; recreational services. The study analyzes the pedagogical aspects of the impact of Internet factors on the socialization of young people.

Keywords

Internet; communications; online learning; open education; project activity

Full-text in one file

Download

DOI

10.20310/1810-0201-2018-23-176-67-74

UDC

37+004

Pages

67-74

References

1. Starov M.I., Chvanova M.S., Vislobokova M.V. Psikhologo-pedagogicheskiye problemy obshcheniya pri distantsionnom obuchenii [Psychological and pedagogical problems of communication during online learning]. Distantsionnoye obrazovaniye [Online Learning], 1999, no. 2, pp. 26-31. (In Russian). 2. Chvanova M.S., Khramova M.V. Pedagogicheskiye aspekty modernizatsii sistem distantsionnogo obucheniya dlya podgotovki spetsialistov naukoyemkikh spetsial’nostey [Pedagogical aspects of the modernization of online learning systems for the training of high-tech specialists]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2011, no. 6 (98), pp. 45-56. (In Russian). 3. Chistyakov A.V. Sotsializatsiya lichnosti v obshchestve internet-kommunikatsiy: sotsiokul’turnyy analiz: dis. d-ra … sotsiol. nauk [Socialization of a Person in the Society of Internet-Communications: Social and Cultural Analysis. Dr. sociol. sci. diss.]. Rostov-on-Don, 2006, 278 p. (In Russian). 4. Chvanova M.S., Khramova M.V., Sletkov I.A., Kiseleva I.A., Molchanov A.A., Kotova N.A. Issledovaniye vliyaniya Interneta na sotsial’nyye potrebnosti pol’zovateley [Study of the impact of the Internet on the social needs of users]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2016, vol. 21, no. 12 (164), pp. 7-25. (In Russian). DOI 10.20310/1810-0201-2016-21-12(164)-7-25. 5. Chvanova M.S., Khramova M.V. Faktory perekhoda distantsionnykh tekhnologiy podgotovki spetsialistov na novyy uroven’ razvitiya [Factors of the transition of remote technologies for training specialists to a new level of development]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2010, no. 5 (85), pp. 222-235. (In Russian). 6. Yuryev V.M., Chvanova M.S. Klasternyy podkhod k podgotovke spetsialistov naukoyemkikh spetsial’nostey [The cluster approach to the training of high-tech specialists]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: estestvennye i tekhnicheskie nauki – Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2009, vol. 14, no. 5, part 1, pp. 872-876. (In Russian). 7. Chvanova M.S., Lyskova V.Y., Samokhvalov A.V. Sotsial’no-pedagogicheskiye predposylki ispol’zovaniya metoda proyektov pri podgotovke spetsialistov-informatikov [Social and pedagogical prerequisites for using the method of projects in the preparation of informatics specialists]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2008, no. 1 (57), pp. 16-23. (In Russian). 8. Yuryev V.M. «Tret’ya missiya» universiteta – innovatsionnost’ [“The third mission” of the university is innovativeness]. Derzhavinskiy vestnik [Derzhavin Bulletin], 2010, no. 1–2. (In Russian). 9. Yuryev V.M., Chvanova M.S. Chelovek v informatsionnom obshchestve: novye vozmozhnosti i perspektivy [Man in the information society: new opportunities and perspectives]. Psikhologo-pedagogicheskiy zhurnal Gaudeamus – Psychological-Pedagogical Journal Gaudeamus, 2014, no. 2 (24), pp. 13-24. (In Russian). 10. Blinkova L.M., Ushakova N.V. Organizatsiya proyektnoy deyatel’nosti s ispol’zovaniyem internet-resursov [Organization of project activities using Internet resources]. Materialy 10 Mezhdunarodoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Professional’noye lingvoobrazovaniye» [Proceedings of 10 International Scientific and Practical Conference “Professional Linguoeducation”]. Nizhny Novgorod, 2016, pp. 124-128. (In Russian). 11. Apanasenko O.N., Malyukova E.V. Organizatsionno-pravovyye problemy kachestva i effektivnosti distantsionnogo obrazovaniya v Rossii i za rubezhom [Organizational and legal problems of quality and efficacy of online learning in Russia and abroad]. Obrazovaniye i nauka v sovremennykh usloviyakh [Education and Science in Modern Conditions], 2015, no. 1 (2), pp. 30-32. (In Russian). 12. Malinovskaya G.M. Distantsionnoye obucheniye: sovremennyye problemy [Online learning: current problems]. Pedagogicheskoye obrazovaniye na Altaye [Pedagogical Education on Altay], 2015, no. 1, pp. 158-161. (In Russian). 13. Orlova E.R., Koshkina E.N. Problemy razvitiya distantsionnogo obucheniya v Rossii [Problems of development of online learning in Russia]. Natsional’nyye interesy: prioritety i bezopasnost’ – National Interests: Priorities and Security, 2013, no. 23, pp. 12-20. (In Russian). 14. Soltogulova M.U. Aktual’nyye problemy obucheniya v sisteme distantsionnogo obrazovaniya [Current problems of education in the system of online education]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy Kyrgyzstana [Bulletin of Higher Educational Institutions of Kyrgyzstan], 2016, no. 5, pp. 69-70. (In Russian).

Received

2018-06-19

Section of issue

Theory and methods of informatics teaching

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.