Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

A didactic model providing plurilingual training in multidisciplinary university

Annotation

Current trends in higher education suggest a gradual transition from a monolingual education system to a multilingual one. Nowadays, there is a need for professionals who speak English as well as other foreign languages and are able to cooperate with representatives of other cultures to find better solutions to industrial tasks. The research aims at elaborating a didactic model for the development of plurilingual competence among students of a multidisciplinary university. Research methods: literature analysis in the field of psychological studies and didactics, modeling, observation, pedagogical experiment. The configuration of the plurilingual competence structure is determined by introducing two sub-competences (professionally-oriented linguistic competence in English and common linguistic competence in the second foreign language – Spanish). The model structure with detailed characteristics of the component composition is described in detail. Methodological component contains the following approaches (competence, cognitive, interdisciplinary and activity theory based approaches) and didactic principles (of integration, basic learning strategies, flexible skills content organization, situational afferentation and reverse afferentation principles, homogeneous skills reduced interference principle, iteration and language structure based organization principle). Content component represented with a further description of the procedural and content aspects. An iteration and language structure based system of exercises has been developed. A general diagnostic framework for competence assessment and measurement has been introduced. The relationships between the components of the model are indicated. Conclusions are made about the applicability of the model in the environment of a multidisciplinary university.

Keywords

plurilingual competence; didactic model; linguistic competence; system of exercises; plurilingual training

Full-text in one file

Download

DOI

10.20310/1810-0201-2020-25-189-39-47

UDC

378

Pages

39-47

References

1. Stepin V.S., Gutner G.B., Goldberg F.I. Modelirovaniye [Modeling]. Gumanitarnaya entsiklopediya: Kontsepty [Humanities Encyclopedia: Concepts]. (In Russian). Available at: https://gtmarket.ru/concepts/7025 (accessed 22.01.2020). 2. Dambueva A.B. Model’ formirovaniya professional’noy kompetentnosti studentov-fizikov [Model of professional competence development among physicists]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Buryat State University Bulletin], 2014, no. 1-2, pp. 57-59. (In Russian). 3. Chirkova V.M. Teoreticheskaya model’ formirovaniya sotsiokul’turnoy kompetentsii [Theoretical model of formation of social competence]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta – Vestnik of Kostroma State University, 2008, vol. 4, no. 4, pp. 356-360. (In Russian). 4. Yakovlev E.V., Yakovleva N.O. Model’ kak rezul’tat modelirovaniya pedagogicheskogo protsessa [Model as an outcome of education process modelling]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta – South Ural State Humanitarian Pedagogical University Bulletin, 2016, no. 9, pp. 136-140. (In Russian). 5. Khutorskoy A.V. Metodologicheskiye osnovaniya primeneniya kompetentnostnogo podkhod k proyektirovaniyu obrazovaniya [Methodological foundations of competency-based approach in education modeling]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher Education in Russia, 2017, no. 12 (218), pp. 85-91. (In Russian). 6. Zimnyaya I.A. Klyuchevyye kompetentsii kak rezul’tativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii: avtorskaya versiya [Key Competences as a Result of a Competency-Based Approach in Education]. Moscow, Research Center for Quality Problems in Training Specialists Publ., 2004, 329 p. (In Russian). 7. Udina N.N., Atabekova A.A. Mezhdistsiplinarnyy podkhod v obuchenii inostrannym yazykam [Interdisciplinary approach in foreign language teaching]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Yuridicheskiye nauki – RUDN Journal of Law, 2012, no. 1, pp. 226-229. (In Russian). 8. Popova N.V. Professional’no-oriyentirovannyy uchebnik po inostrannomu yazyku novogo pokoleniya: mezhdistsiplinarnyy podkhod [Professionally Oriented Foreign Language Manual of New Generation: Interdisciplinary Approach]. St. Petersburg, Politechnic University Publ., 2011, pp. 248. (In Russian). 9. Avilkina Z.N., Ponimatko A.P. K voprosu o kognitivnom podkhode v obuchenii inostrannym yazykam [About cognitive approach in foreign language teaching]. Vesnіk Mazyrskaga dzyarzhaўnaga pedagagіchnaga ўnіversіteta іmya І.P. Shamyakіna [Bulletin of the Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shemyakin], 2009, no. 1 (22), pp. 108-113. (In Russian). 10. Sergeyeva B.V., Dzyuba M.V. Realizatsiya deyatel’nostnogo podkhoda na urokakh v nachal’noy shkole [Implementation of activity theory based approach in primary school]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern Problems of Science and Education, 2016, no. 6. (In Russian). Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25811 (accessed 27.08.2020). 11. Baryshnikov N.V. Mul’tilingvodidaktika [Multilinguodidactics]. Inostrannye yazyki v shkole – Foreign Languages for Schools, 2004, no. 5, pp. 19-27. (In Russian). 12. Yarunina S.A. Problemy polilingval’noy podgotovki spetsialistov v teorii i praktike pedagogicheskoy nauki [Polylingual training problems in theory and practice of pedagogical science]. Vestnik Maykopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta [Bulletin of the Maykop State Technological University], 2014, no. 1, pp. 100-104. (in Russian). 13. Makarychev A.A., Egorova L.S. Urovni professional’noy adaptivnosti lichnosti [Levels of individual’s professional adaptability]. Russian Journal of Education and Psychology, 2011, vol. 8, no. 4. (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/urovni-professionalnoy-adaptivnosti-lichnosti (accessed 22.04.2020). 14. Starkova D.A., Rogova E.A. Gibkiye metody formirovaniya navykov i umeniy samostoyatel’noy raboty studentov [Soft methods in the development of student’s independence]. Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii – Pedagogical Education in Russia, 2019, no. 1, pp. 24-30. (In Russian). 15. Raitskaya L.K., Tikhonova E.V. Soft skills v predstavlenii prepodavateley i studentov rossiyskikh universitetov v kontekste mirovogo opyta [Soft skills from perspective of professors and students of Russian universities in the context of world experience]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Psikhologiya i pedagogika – RUDN Journal of Psychology and Pedagogics, 2018, vol. 15, no. 3, pp. 350-363. DOI 10.22363/2313-1683-2018-15-3-350-363 (In Russian). 16. Shilova S.A. Formirovaniye gibkikh navykov sredstvami mikrogruppovykh form raboty pri obuchenii inostrannomu yazyku v vuze [Soft skill formation in small groups in foreign language teaching in higher education]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya – Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. 6, no. 4 (24), pp. 374-380. DOI 10.18500/2304-9790-2017-6-4-374-380 (In Russian). 17. Kurpatov A.V. Myshleniye. Sistemnoye issledovaniye [Thinking. A Systematic Approach]. Moscow, Kapital Publ., 2018, 367 p. (In Russian). 18. Sudakov K.V. Motivatsiya i podkrepleniye: sistemnyye neyrofiziologicheskiye mekhanizmy [Motivation and reinforcement: neurophysiological mechanisms]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yaroslava Mudrogo – Vestnik of Yaroslav The Wise Novgorod State University, 2006, no. 35, pp. 77-81. (In Russian). 19. Murtazina E.P., Zhuravlev B.V. Analiz neyrofiziologicheskikh pokazateley protsessov rassoglasovaniya v aktseptore rezul’tata deystviya na modelyakh obucheniya zhivotnykh i cheloveka [The analysis of neurophysiological indices processes mismatch in acceptor result of action on the models of learning animal and human]. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskiye nauki – Izvestiya SFedU. Engineering Sciences, 2012, no. 9 (134), pp. 34-39. (In Russian). 20. Cowan N. The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity. The Behavioral and Brain Sciences, 2001, no. 24, pp. 87-114. DOI 10.1017/S0140525X01003922 21. Shostak E., Khalyapina L., Khodunov I. LMS Moodle interactive exercises sequence for developing linguistic competence. Digital Transformation and Global Society, 2019, vol. 1038 CCIS, pp. 517-529. DOI 10.1007/978-3-030-37858-5_44 22. Sitarov V.A. Problemnoye obucheniye kak odno iz napravleniy sovremennykh tekhnologiy obucheniya [Problem solving as one of the contemporary teaching methods]. Znaniye. Ponimaniye. Umeniye – Knowledge. Understanding. Skill, 2009, no. 1, pp. 148-157. (In Russian). 23. Tsytovich M.V., Boronenko G.F., Yakusheva O.V. Flipped Classroom technology and its implementation at various levels of Higher Education. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Obrazovaniye. Pedagogicheskiye nauki» – Bulletin of the South Ural State University. Education. Educational Sciences, 2019, vol. 11, no. 3, pp. 21-32. DOI 10.14529/ped190302 (in Russian). 24. Tikhonova N.V. Tekhnologiya «perevernutyy klass» v vuze: potentsial i problemy vnedreniya [The “flipped classroom” method in higher education: opportunities and problems of implementation]. Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal – Каzan Pedagogical Journal, 2018, no. 2 (127), pp. 74-78. (In Russian). 25. Sysoyev P.V. Podkasty v obuchenii inostrannomu yazyku [Podcasts in teaching a foreign language]. Yazyk i kul’tura – Language and Culture, 2014, no. 2 (26), pp. 189-201. (In Russian).

Received

2020-09-08

Section of issue

Theory and methods of foreign language teaching

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.