Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

Development of compensatory and pragmatic competence in teaching foreign language to students of medical programmes

Annotation

The purpose of this work is to find ways to develop compensatory and pragmatic competencies in teaching English to future doctors using the case method. The relevance is due to modern trends in combining skills developed in higher education under a single professional competence, which requires the combination of all elements of education. The definitions of compensatory and pragmatic competences are given, their features are described. The components of these competencies in their systemic connection with each other and with teaching methods are considered, the necessary conditions for their formation are identified. The scientific novelty lies in the fact that in order to achieve the goal, the case method was adapted to the specifics of medical programmes. The proposed changes made it applicable in problem language learning by shifting the emphasis of control from a solution to the communicative part of the search process. The methodology of the work included abstracted modeling of educational and language situations and their subsequent analysis. The stages of work with the case are highlighted: problematization, discussion, consensus, aimed at the development of compensatory and pragmatic competence. An algorithm for carrying out a case on medical topics is proposed.

Keywords

case method; specialized language education; compensatory competence; pragmatic competence; discussion; consensus

Full-text in one file

Download

DOI

10.20310/1810-0201-2021-26-190-60-68

UDC

378.1+372.881.111.1

Pages

60-68

References

1. Zolotov P.Y. Rassmotreniye pragmaticheskoy kompetentsii kak strukturnogo komponenta inoyazychnoy kommunikativnoy kompetentsii [Considering pragmatic competence as a structural component of foreign language communicative competence]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 184, pp. 57-64. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-184-57-64 (In Russian). 2. Dewey J. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York, WLC Books Publ., 2009, 233 p. 3. Bryxina I.E., Murunov S.S. O povyshenii motivatsii v izuchenii inostrannykh yazykov studentami yazykovykh napravleniy podgotovki [On increasing motivation in the study of foreign languages by students of linguistic programmes]. Materialy 10 Vserossiyskioy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem «Prepodavatel’ vysshey shkoly: traditsii, problemy, perspektivy» [Proceedings of the 10th All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation “Higher School Lecturer: Traditions, Problems, Prospects”]. Tambov, Publishing House “Derzhavinsky”, 2019, pp. 189-193. (In Russian). 4. Koreneva M.R., Karbainova M.Y. Metodicheskaya sistema formirovaniya kompensatornoy kompetentsii govoreniya [Methodic framework for developing the compensatory competency of speaking]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Buryat State University], 2017, no. 7, pp 205-212. DOI 10.18101/1994-0866-2017-7-205-212 (In Russian). 5. Bryxina I.E. Lingvometodicheskiye osnovy professional’no oriyentirovannogo obucheniya inostrannomu yazyku v neyazykovom vuze (bilingval’nyy/bikul’turnyy aspekt) [Linguistic and methodic basements of professionally-oriented foreign language teaching in non-linguistic institute of higher education (bilingual / bicultural aspect)]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2016, vol. 21, no. 1 (153), pp. 17-26. DOI 10.20310/1810-0201-2016-21-1(153)-17-26 (In Russian). 6. Bryxina I.E. Osobennosti mezhkul’turnogo vzaimodeystviya na zanyatiyakh po inostrannomu yazyku i faktory, vliyayushchiye na protsess mezhkul’turnoy kommunikatsii, oposredovannoy tekstom [Peculiarities of intercultural interaction during foreign language lessons and factors, influencing the process of intercultural communication, mediate by text]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2016, vol. 21, no. 2 (154), pp. 11-20. DOI 10.20310/1810-0201-2016-21-2(154)-11-20 (In Russian). 7. Rostovtseva P.P. Razvitiye kompensatornoy kompetentsii v inoyazychnoy podgotovke studentov neyazykovykh vuzov [Development of compensatory competence in foreign language training of students of non-linguistic universities]. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya – The World of Science, Culture and Education, 2020, no. 3 (82), pp. 259-261. (In Russian). 8. Vinogradova O.S. Formirovaniye inoyazychnoy kommunikativnoy kompetentsii s ispol’zovaniyem problemnykh metodov obucheniya IYA na prodvinutom etape spetsializirovannogo vuza (na materiale angliyskogo yazyka): avtoref. dis. … kand. ped. nauk [Development of Foreign Language Communicative Competence Using Problem Learning Methods of Foreign Language at an Advanced Stage of a Specialized University (Based on the Material of English Language). Cand. ped. sci. diss. abstr.]. Moscow, 2003, 28 p. (In Russian). 9. Petrova V.N. Vozmozhnosti primeneniya tekhnologii problemno-oriyentirovannogo obucheniya (PBL) v praktike vysshego obrazovaniya (na primere TGU) [Potential of problem based learning technology in high school practice]. Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Psychology, 2017, no. 65, pp. 112-124. DOI 10.17223/17267080/65/9 (In Russian). 10. Popova N.V., Sukhareva T.N. Ispol’zovaniye keys-metoda v obuchenii angliyskomu yazyku [The use of the case method in teaching English]. Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philology. Theory and Practice, 2018, no. 3 (81), pp. 205-207. (In Russian). 11. Bryxina I.E., Polyakov O.G., Khausmann-Ushkova N.V., Murunov S.S. Obucheniye fonetike i priobshcheniye k issledovatel’skoy deyatel’nosti studentov v usloviyakh mul’tilingvizma [Teaching phonetics and introducing students to research activities in the context of multilingualism]. Sostoyaniye, problemy i perspektivy razvitiya sovremennogo obrazovaniya [State, Problems and Prospects for the Development of Modern Education]. Petrozavodsk, 2019, pp. 67-78. (In Russian). 12. Shustova S.V., Tsarenko N.M. Diskursivnyye markery kak sredstvo formirovaniya pragmalingvisticheskoy kompetentsii [Discursive markers as a means of forming pragmatic linguistic competence]. Nauchnyy rezul’tat. Voprosy teoreticheskoy i prikladnoy lingvistiki – Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, 2018, no. 4 (2), pp. 21-29. DOI 10.18413/2313-8912-2018-4-2-0-3 (In Russian). 13. Khausmann-Ushkova N.V., Bryxina I.E., Murunov S.S. Obucheniye animalisticheskoy idiomatike v usloviyakh mul’tilingval’nogo obrazovaniya [Teaching animalistic idioms in the context of multilingual education]. Vyssheye obrazovaniye: problemy i transformatsii [Higher education: Problems and Transformations]. Ulyanovsk, Zebra Publ., 2019, pp. 232-243. (In Russian). 14. Tsymbalyuk A.E., Vinogradova V.O. Psikhologicheskoye soderzhaniye soft skills [Psychological content of soft skills]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin, 2019, no. 6 (111), pp. 120-127. DOI 10.24411/1813-145X-2019-1-0568 (In Russian). 15. Garanin A.A., Garanina R.M. Algoritm sostavleniya keysa v protsesse osvoyeniya klinicheskikh distsiplin v meditsinskom vuze [The algorithm of the case formation during the development of clinical disciplines in medical school]. Obrazovaniye i nauka – Education and Science, 2016, no. 3 (132), pp. 198-211. DOI 10.17853/1994-5639-2016-3-198-206 (In Russian). 16. Bayahmetova A.A. Opyt primeneniya obrazovatel’noy tekhnologii keys-stadi v prepodavanii propedevtiki terapevticheskoy stomatologii [Experience of educational technology case study in teaching of propedeutics therapeutic dentistry]. Vestnik Kazakhskogo natsional’nogo meditsinskogo universiteta [Bulletin of Kazakh National Medical University], 2014, no. 3-2, pp. 16-19. (In Russian). 17. Garanina R.M., Garanin A.A. Metodika provedeniya zanyatiya metodom keys-analiza v meditsinskom vuze [Case studies method in medical school]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher Education in Russia, 2016, no. 2, pp. 89-95. (In Russian).

Received

2020-09-25

Section of issue

Theory and methods of foreign language teaching

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.