Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

Selection of subject-specific content of teaching a foreign language for professional communication in a medical university in the framework of Content and Language Integrated Learning

Annotation

The issue of selecting the subject content of teaching a foreign language for students of non-linguistic specialties is one of the topical issues facing many authors dealing with the teaching of foreign languages. For many specialties, this issue remains open. Few authors come to a common opinion on this issue, but separate courses are already ready for a number of specialties. However, on the issue of selecting the subject content of teaching a foreign language in a medical university, many practicing teachers have not come to a consensus. We examine the issue of teaching a foreign language in the framework of two directions: ESP (English for Specific Purposes) and CLIL (Content and Language Integrated Learning). We consider the issue of the subject content of training and give our understanding of this topic in the framework of teaching the specialty of medical students and propose to highlight the subject aspects of the content of teaching a foreign language for professional communication of students of medical universities of the specialties “General Medicine” and “Dentistry”.

Keywords

teaching a foreign language for professional communication, training content, English for Specific Purposes, Content and Language Integrated Learning

Full-text in one file

Download

DOI

10.20310/1810-0201-2021-26-193-29-37

UDC

378.1+372.881.111.1

Pages

29-37

References

1. Miskhodzheva F.A. Osobennosti prepodavaniya inostrannogo (angliyskogo) yazyka dlya meditsinskikh tseley v vysshey shkole [Features of teaching a foreign (English) language for medical purposes in higher education]. Vestnik nauki i obrazovaniya [Bulletin of Science and Education], 2018, no. 10 (46), pp. 52-55. (In Russian). 2. Dzugayeva Z.R., Sadullayev A.F. Obucheniye leksike studentov-medikov [Teaching the vocabulary of medical students]. Sbornik nauchnykh statey 70 Mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education» [Proceedings of the 70th International Distant Scientific and Practical Conference “International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education”]. Boston, 2020, pp. 88-89. (In Russian). 3. Kuznetsova E.B. Tekhnologiya predmetno-yazykovogo integrirovannogo obucheniya inostrannomu yazyku studentov-medikov [Technology of subject-language integrated teaching of a foreign language for medical students]. International Journal of Humanities and Natural Sciences, 2021, no. 1-4 (52), pp. 124-126. (In Russian). 4. Sysoyev P.V. Yazykovoye polikul’turnoye obrazovaniye: teoriya i praktika [Language Multicultural Educa-tion: Theory and Practice]. Moscow, Glossa-press Publ., 2008. (In Russian). 5. Sysoyev P.V. Diskussionnyye voprosy vnedreniya predmetno-yazykovogo integrirovannogo obucheniya studentov professional’nomu obshcheniyu v Rossii [Controversial issues of the introduction of content and language integrated learning approach to teaching foreign language professional communication in Russia]. Yazyk i kul’tura – Language and Culture, 2019, no. 48, pp. 349-371. (In Russian). 6. Sysoyev P.V. Etapy razrabotki uchebnykh materialov dlya predmetno-yazykovogo integrirovannogo obucheniya [Stages of developing educational materials for content and language integrated learning]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19: Lingvistika i mezhkul’turnaya kommunikatsiya – The Bulletin of Moscow University. Series 19. Linguistics and Cross-Cultural Communication, 2020, no. 3, pp. 169-178. (In Russian). 7. Sysoyev P.V. Klyuchevyye voprosy realizatsii predmetno-yazykovogo integrirovannogo obucheniya inos-trannomu yazyku i profil’nym distsiplinam v rossiyskikh vuzakh [Key issues in the implementation of con-tent and language integrated learning of a foreign language and specialized disciplines in Russian universities]. Inostrannyye yazyki v shkole – Foreign Languages at School, 2021, no. 5, pp. 10-19. (In Russian). 8. Sidorenko T., Rybushkina S., Apersyan M., Bagiryan D. Integratsiya predmetno-yazykovogo obucheniya v kontekste strategiy internatsionalizatsii vuzov postsovetskogo prostranstva (na primere Rossii i Armenii) [Integration of content and language education in the context of the strategies of internationalization of universities in the post-Soviet space (on the example of Russia and Armenia)]. Foreign Languages for Special Purposes, 2016, no. 4 (13), pp. 50-66. (In Russian). 9. Azimov E.G., Shchukin A.N. Novyy slovar’ metodicheskikh terminov i ponyatiy (teoriya i praktika obuche-niya yazykam) [New Dictionary of Methodic Terms and Concepts (Theory and Practice of Language Teaching)]. Moscow, IKAR Publ., 2009, 448 p. (In Russian). 10. Markovina I.Y., Shirinyan M.V. Inostrannyy yazyk v neyazykovom vuze na postdiplomnom etape obucheniya: potrebnosti i perspektivy (na primere meditsinskikh vuzov) [Foreign language in a non-linguistic university at the postgraduate stage of education: needs and prospects (on the example of medical universities)]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnyye nauki – Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 2012, issue 12 (645), pp. 54-61. (In Russian). 11. Kapranchikova K.V. Osobennosti otbora predmetnogo soderzhaniya obucheniya inostrannomu yazyku v agrarnom vuze [Features of the selection of the subject content of teaching a foreign language in the agrarian university]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2018, vol. 23, no. 176, pp. 46-55. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2018-23-176-46-55. (In Russian). 12. Baydikova T.V. Predmetnoye soderzhaniye obucheniya inostrannomu yazyku v professional’noy sfere studentov napravleniya podgotovki «Agroinzheneriya» na osnove integrirovannogo predmetno-yazykovogo obucheniya [Subject content of foreign language teaching in the professional sphere of students of “Agricultural Engineering” programme based on content and language integrated learning]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 184, pp. 65-74. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2019-25-184-65-74. (In Russian). 13. Tokmakova Y.V. Predmetnoye soderzhaniye obucheniya angliyskomu yazyku studentov napravleniya podgotovki «Tekhnologiya proizvodstva i pererabotki sel’skokhozyaystvennoy produktsii» [Subject content of teaching English language to students of “Technology of production and processing of agricultural products” programme]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2019, vol. 24, no. 183, pp. 35-44. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2019-24-183-35-44. (In Russian). 14. Zavyalov V.V. Modeli obucheniya inostrannomu yazyku dlya professional’nykh tseley studentov nelingvisticheskikh napravleniy podgotovki [Models of teaching students of non-linguistic majors a foreign language for the professional purposes]. Derzhavinskiy forum – Derzhavin Forum, 2018, no. 6, pp. 175-184. (In Russian). 15. Zavyalov V.V. Osobennosti otbora predmetnoy storony soderzhaniya obucheniya angliyskomu yazyku studentov napravleniya podgotovki «Yurisprudentsiya» [Selection features of the subject side of the content of English teaching to students of “Jurisprudence” programme]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2018, vol. 23, no. 177, pp. 30-38. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2018-23-177-30-38. (In Russian).

Received

2021-06-01

Section of issue

Theory and methods of foreign language teaching in higher school

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.