Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

Folk and author’s fairy tales in the aspect of linguistic consciousness

Annotation

The analysis of the problem of the relationship among folk, authors’ folk and authors’ literary tales with linguistic consciousness types is presented. The analysis results indicate that the texts of fairy tales are linguistic representatives of creative (artistic) consciousness and correlate with types of concepts. Folk tales reflect the creative potential of everyday consciousness and represent the folklore concept. Authors’ folk tales are interpretative tales that reflect the syncretic (collective and individual, folk and author’s) consciousness and implement the folklore and literary concept. The literary fairy tale itself is a textual representative of its author’s individual artistic consciousness and the reached artistic concept. It is important to take the form of fairy tales’ household into account – oral (folk tales) and written (author’s literary tales), their relationship with the subject (storyteller or author) and focus on the object (listener or reader). This determines the variability and non-variability of fairy tales. Types of linguistic consciousness are associated with the language: in folklore tales, folk language that is not processed by masters is used, in au-thor’s tales, literary language that implements an individually authors’ system of language means is used. In folk tales, traditional folk poetry is presented, in author’s tales – traditionally artistic and artistic poetics. The individual style of folk tales is traditional for folklore and the individual style of literary tales is individually authors’.

Keywords

Russian folk tale; author’s fairy tale; linguistic consciousness; language personality; folklore concept; artistic concept; linguistic representation

Full-text in one file

Download

DOI

10.20310/2587-6953-2020-6-22-235-249

UDC

81”42; 801.81:398

Pages

235-249

References

1. Mikeshina L.A. Filosofiya poznaniya: Problemy epistemologii gumanitarnogo znaniya [Cognition Philosophy: Issues of Epistemology of Humanitarian Knowledge]. Moscow, 2008. (In Russian). 2. Feshenko V.V. Yazyk kak tvorchestvo i tvorchestvo v yazyke: k istorii lingvisticheskoy idei [Language as a creative work and creativity within the language. To the history of linguistic idea]. Kritika i semiotika – Cri-tique and Semiotics, 2012, no. 17, pp. 84-94. (In Russian). 3. Ovsyaniko-Kulikovskiy D.N. Yazyk i iskusstvo [Language and art]. Semiotika i Avangard: Antologiya [Se-miotics and Avanhard: Anthology]. Moscow, 2006, pp. 212-215. (In Russian). 4. Shpet G.G. Vnutrennyaya forma slova: Etyudy i variatsii na temy Gumbol’ta [The inner form of the word: Essays and variations on Humboldt]. Gosudarstvennaya akademiya khudozhestvennykh nauk. Ser. «Istoriya i teoriya iskusstv». Vyp. 8 [State Academy of Art Sciences. Series: “History and Theory of Arts”. Vol. 8]. Moscow, 1927, 220 p. (In Russian). 5. Adonyeva S.B. Pragmatika fol’klora [Folklore Pragmatics]. St. Petersburg, Saint Petersburg State University Publ., 2004, 312 p. (In Russian). 6. Nikitina S.E. Ustnaya narodnaya kul’tura i yazykovoye soznaniye [The Oral Folk Culture and Linguistic Consciousness]. Moscow, Nauka Publ., 1993, 187 p. (In Russian). 7. Boldyrev N.N. Kognitivnaya semantika [Cognitive Semantics]. Tambov, TSU named after G.R. Derzhavin Publ., 2000, 124 p. (In Russian). 8. Ivina A.A. (ed.). Filosofiya: Entsiklopedicheskiy slovar’ [Philosophy: Encyclopaedic Dictionary]. Moscow, Gardariki Publ., 2004, 1072 p. (In Russian). 9. Fedotov V.A., Lapina S.N. Ustnoye narodnoye tvorchestvo – vazhneyshiy komponent obydennogo sozna-niya [Oral folk art is the most important component of everyday consciousness]. Sovremennaya nauka: ak-tual’nyye problemy teorii i praktiki. Seriya: Poznaniye – Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Cognition, 2018, no. 12, pp. 139-144. (In Russian). 10. Popova Z.D., Sternin I.A. Yazyk i natsional’noye soznaniye: voprosy teorii i metodologii [Language and National Consciousness: Questions of Theory and Methodology]. Voronezh, Voronezh State University Publ., 2002, 151 p. (In Russian). 11. Emer Y.A. Sovremennyy pesennyy fol’klor: kognitsii i diskursy [Modern Song Folklore: Cognitions and Discourses]. Tomsk, Tomsk University Publ., 2011, 266 p. (In Russian). 12. Sharandin A.L. Kognitivnaya poetika v sistemnom opisanii poeticheskogo yazyka [Cognitive poetics in system description of poetic language]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2012, no. 10 (144), pp. 18-26. (In Russian). 13. Sharandin A.L. Oppozitivnyy metod v filologicheskikh issledovaniyakh [Oppositional method in philological researches]. Printsipy i metody issledovaniya v filologii: Konets XX veka. Vyp. 6 [Principles and Methods of Research in Philology: the Late 20th Century: Issue 6]. St. Petersburg, Stavropol, Stavropol State University Publ., 2001, pp. 56-60. (In Russian). 14. Adonyeva S.B. Skazochnyy tekst i traditsionnaya kul’tura [Fairy Tale Text and Traditional Culture]. St. Petersburg, Saint Petersburg University Publ., 2000, 186 p. (In Russian). 15. Tsikusheva I.V. Zhanrovyye osobennosti literaturnoy skazki (na materiale russkoy i angliyskoy literatury) [Genre features of a literary fairy tale (based on Russian and English literature)]. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedeniye – The Bulletin of Adyghe State University. Series 2: Philology and the Arts, 2008, no. 1, pp. 21-24. (In Russian). 16. Rodnykh E.V. Takiye raznyye i takiye pokhozhiye skazki [Such Different and Similar Tales]. (In Russian). Available at: http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_12_4_2095.pdf (accessed 15.09.2019) 17. Ovchinnikova L.V. Russkaya literaturnaya skazka XX veka. Istoriya, klassifikatsiya, poetika [Russian Lite-rary Fairy Tale of the 20th century. History, Classification, Poetics]. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2003, 312 p. (In Russian).

Received

2019-10-30

Section of issue

Russian language

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.