Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

Application of promising means of adaptive physical education among children with cerebral palsy in the process of corrective education

Annotation

For the first time, we ranked effective means of adaptive physical education used in corrective education of children of primary school age with cerebral palsy using indicators of total motor density and fine motor coordination. The purpose of the work is to study the influence of hippotherapy, swimming, fixation massage with ontogenetic gymnastics on the motor activity of children with cerebral palsy 8–10 years old in the process of adaptive physical education. To achieve the goal, we determined parameters of total motor activity and fine motor coordination among children with cerebral palsy aged 8–10 years. We investigated the parameters studied using the Longitud computer program. We revealed that the most effective and promising means of adaptive physical education among children with cerebral palsy in the development of general motor activity and fine motor coordination is fixation massage with ontogenetic gymnastics. We noted that as a result of the use of fixation massage with ontogenetic gymnastics, children with cerebral palsy improved their overall motor development by an average of 22.5 %, and fine motor coordination by 25.6 %.

Keywords

cerebral palsy; hippotherapy; swimming; fixation massage; ontogenetic gymnastics

Full-text in one file

Download

DOI

10.20310/2658-7688-2020-2-3(7)-81-86

UDC

612.816

Pages

81-86

References

1. Batysheva T.T., Trepilets V.M., Klimov Yu.А., Kvasova O.V., Glazkova S.V. Sovremennyj vzglyad na problemu detskogo tserebral'nogo paralicha [A modern view of the problem of childhood cerebral palsy]. Detskaya i podrostkovaya reabilitatsiya. – Child and Adolescent Rehabilitation. 2016;2(27):5-9. (In Russian). 2. Bykovskaya E.Yu., Bykovskij T.V., Zhukovskaya V.А., Zhukovskij Yu.G. Ontogeneticheskaya gimnastika [Ontogenetic Gymnastics]. Orel: “А.V.”; 2006. 144 p. (In Russian). 3. Bykovskaya E.Yu., Bykovskij T.V., Zhukovskaya V.А., Zhukovskij Yu.G. Fiksatsionnyj massazh [Fixation Massage]. Orel: “А.V.”; 2006. 76 p. (In Russian). 4. Badalyan L.O., Zhurba L.T., Timonina O.V. Detskiye tserebral'nye paralichi [Infant Cerebral Palsy]. Moscow; 2013. 325 p. (In Russian). 5. Bortfeld S.А., Rogacheva E.I. LFK i massazh pri detskom tserebral'nom paraliche [Therapeutic exercise and Massage in Infant Cerebral Palsy]. Leningrad: Medicine; 1986. 175 p. (In Russian). 6. Brujkov А.А., Gulin А.V., Аpokin V.V. Izmeneniye pokazatelej funktsional'nogo sostoyaniya dykhatel'noj sistemy organizma detej s razlichnymi formami tserebral'nogo paralicha v protsesse reabilitatsii [Change in the functional state of the respiratory system of children with various forms of cerebral palsy during rehabilitation]. Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury i sporta. – Theory and Practice ofPhysical education and Sports. 2016;(7):83-5. (In Russian). 7. Brujkov А.А. Reabilitatsiya detej so spasticheskimi formami detskogo tserebral'nogo paralicha sredstvami fiksatsionnogo massazha s ontogeneticheskoj gimnastikoj i ippoterapii [Rehabilitation of children with spastic forms of childhood cerebral palsy by means of fixation massage with ontogenetic gymnastics and hippotherapy]. Detskaya i podrostkovaya reabilitatsiya. – Child and Adolescent Rehabilitation. 2016;2(27):10-4. (In Russian). 8. Bykovskaya E.Yu., Zhukovskij Yu.G. Razvitiye podvizhnosti sustavov u DTSP-detej pod vozdejstviem adaptivnoj ontogeneticheskoj gimnastiki i fiksatsionnogo massazha [Development of joint mobility among cerebral palsy children under the influence of adaptive ontogenetic gymnastics and fixation massage]. Аdaptivnaya fizicheskaya kul'tura. – Adaptive Physical Education. 2007;3(31):16-8. (In Russian). 9. Volokitin А.S., Brujkov А.А.,. Gulin А.V. Vliyaniye ippoterapii na funktsional'noye sostoyaniye nervnomyshechnogo apparata u detej s detskim tserebral'nym paralichom v forme spasticheskoj dvojnoj gemiplegii [Effects of hippotherapy on the functional state of the neuromuscular apparatus among children with cerebral palsy in the form of spastic double hemiplegia]. Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury i sporta. – Theory and Practice ofPhysical education and Sports. 2015;(4):83-5. (In Russian). 10. Semenova K.А. Vosstanovitel'noye lecheniye detej perinatal'nym porazheniem nervnoj sistemy i detskim tserebral'nym paralichom [Restorative Treatment of Children with Perinatal Nervous System Damage and Infant Cerebral Palsy]. Moscow: Law and order; 2007. 616 p. (In Russian). 11. Kravtsevich P.V. Razvitiye podvizhnosti sustavov u detej so spasticheskimi formami tserebral'nogo paralicha pod vliyaniem lechebnogo plavaniya [Development of joint mobility among children with spastic forms of cerebral palsy under the influence of therapeutic swiming]. V mire nauchnykh otkrytij. – In the World of Scientific Discovery. 2014;2(50):177-83. (In Russian).

Received

2020-06-10

Section of issue

Theory and methods of physical training

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.