Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

NOTES ON DISTRIBUTION OF AMPHIBIANS AND REPTILES IN KARACHAY-CHERKESSIA

Annotation

The study of the Herpetological fauna of Karachay-Cherkessia and presents finds of 6 species of amphibians and 7 species of reptiles in the Karachayevsky and Urupsky districts of the Republic are discussed. From amphibians were observed: Ommatotriton ophryticus (Kurdzhinovo, Aziatsky, river Grushevaya Balka, natural boundary Grushevaya Polyana, river Vodopadnaya), Hyla orientalis (Dzhingirik, Verkhnekamennomostsky, Novaya Teberda, Teberda, river Grushevaya Balka, natural boundary Grushevaya Polyana, river Vodopadnaya), Bufo verrucosissimus (Aziatsky, river Grushevaya Balka, natural boundary Grushevaya Polyana, river Vodopadnaya), Bufotes viridis (river Vodopadnaya), Pelophylax ridibundus (Dzhingirik, Verkhnekamennomostsky, Novaya Teberda, Teberda, Aziatsky, river Grushevaya Balka) и Rana macrocnemis (Teberda, Dombay, Kurdzhinovo, Aziatsky, river Grushevaya Balka, natural boundary Grushevaya Polyana, river Vodopadnaya). From reptiles were found: Anguis colchica (Novaya Teberda), Darevskia pontica (Aziatsky, river Grushevaya Balka), D. praticola (Novaya Teberda), D. saxicola (Dzhingirik, Verkhnekamennomostsky, Novaya Teberda, Nizhnyaya Teberda, Dombay, river Vodopadnaya, Pkhiya), Coronella austriaca (Novaya Teberda) и Natrix natrix (Nizhnyaya Teberda, Teberda).

Keywords

Amphibians; Reptiles; Karachay-Cherkessia; distribution

Full-text in one file

Download

DOI

10.20310/1810-0198-2016-21-5-1781-1785

UDC

591.9(479.24):[597.6+598]

Pages

1781-1785

References

1. Tuniev B.S. Gerpetofauna unikal'nykh kolkhidskikh lesov i ee sovremennye refugiumy [Herpetofauna of Colchid forests and its modern refugium]. Pochvenno-biogeotsenologicheskie issledovaniya na Severo-Zapadnom Kavkaze [Soil-biogenocenological researches in North-Western Caucasus]. Pushchino, 1990, pp. 55-70. (In Russian). 2. Tuniev B.S., Tuniev S.B. Gerpetofauna Sochinskogo natsional'nogo parka [Herpetofauna of Sochi national park]. Inventarizatsiya osnovnykh taksonomicheskikh grupp i soobshchestv, sozologicheskie issledovaniya Sochinskogo natsional'nogo parka – pervye itogi pervogo v Rossii natsional'nogo parka [Inventory of basic taxonomic groups and assemblage, sociology research of Sochi national park – the first results of the first national park in Russia]. Moscow, Prestizh Publ., 2006, pp. 195-204. (In Russian). 3. Vysotin A.G., Tertyshnikov M.F. Zemnovodnye Stavropol'skogo kraya [Amphibians of Stavropol krai]. Zhivotnyy mir Predkavkaz'ya i sopredel'nykh territoriy [Animal world of Fore-Caucasus and bordering territories]. Stavropol, 1988, pp. 87-121. (In Russian). 4. Udovkin S.I., Lipkovich A.D. Kavkazskaya krestovka, Pelodytes caucasicus Boulenger [Caucasian parsley frog, Pelodytes caucasicus Boulenger], 1896. Krasnaya kniga Respubliki Severnaya Osetiya – Alaniya [The Red Book of the North Ossetia – Alaniya]. Vladikavkaz, Proekt-Press Publ., 1999, p. 193. (In Russian). 5. Karnaukhov A.D. Fauna amfibiy i reptiliy Checheno-Ingushskoy ASSR [Amphibians and reptiles fauna of Chechen-Ingush ASSR]. Problemy regional'noy fauny i ekologii zhivotnykh [Problems of regional fauna and ecology of animals]. Stavropol, 1987, pp. 39-58. (In Russian). 6. Tochiev T.Yu. K batrakhofaune Checheno-Ingushskoy ASSR [To the herpetofauna of Chechen-Ingush ASSR]. Zhivotnyy mir Predkavkaz'ya i sopredel'nykh territoriy [Animal world of Fore-Caucasus and bordering territories]. Stavropol, 1988, pp. 72-90. (In Russian). 7. Tuniyev S. B., Doronin I. V., Kidov A. A., Tuniyev B. S. Systematic and geographical variability of meadow lizard, Darevskia praticola (Reptilia: Sauria) in the Caucasus. Russian Journal of Herpetology, 2011, vol. 18, no. 4, pp. 295-316. 8. Doronin I.V. Sistematika, filogeniya i rasprostranenie skal'nykh yashcherits nadvidovykh kompleksov Darevskia (praticola), Darevskia (caucasica) i Darevskia (saxicola) [Systematics, genealogy and spreading of rock lizards of supraspecific complex of Darevskia (praticola), Darevskia (caucasica) i Darevskia (saxicola)]. Avtoreferat dissertatsii ... kandidata biologicheskikh nauk. St. Petersburg, Zoological Institute of the RAS Publ., 2015. 371 p. (In Russian). 9. Tertyshnikov M.F., Pisanets E.M. Materialy k biologii kavkazskogo podvida seroy zhaby [Materials for biology of Bufo caucasicus subspecies]. Tezisy dokladov nauchnoy konferentsii zoologov pedago-gicheskikh institutov “Novye problemy zoologicheskoy nauki i ikh otrazhenie v VUZovskom prepodavanii” [Reports theses of scientific conference of zoologists of pedagogic institutes “New problems of zoology and their reflection in higher institutions teaching”]. Stavropol, 1979, pt. 2, pp. 349-350. (In Russian). 10. Tertyshnikov M.F., Gorovaya V.I. O rasprostranenii i biologii maloaziatskogo tritona na Severnom Kavkaze [About spreading and biology of banded newt in Northern Caucasus]. Vestnik zoologii [Zoology review], 1985, no. 4, pp. 77-79. (In Russian). 11. Tertyshnikov M.F., Gorovaya V.I., Igropulo V.S., Dzhandarov I.I. Biomassa i produktivnost' massovykh vidov beskhvostykh amfibiy v tsentral'noy chasti Severnogo Kavkaza [Biomass and productivity of mass species of batrachians in the Central part of Northern Caucasus]. Trudy Zoologicheskogo instituta AN SSSR “Gerpetologicheskie issledovaniya na Kavkaze” [Works of zoological institute Academy of Sciences of the USSR “Herpetology researches in Caucasus”]. 1986, vol. 158, pp. 155-160. (In Russian). 12. Tertyshnikov M.F. Presmykayushchiesya Predkavkaz'ya (fauna, sistematika, ekologiya, znachenie, okhrana, genezis) [Reptiles of Fore-Caucasus (fauna, systematics, ecology, meaning, protection, genesis)]. Avtoreferat dissertatsii ... doktora biologicheskikh nauk. Stavropol, 1992. 383 p. (In Russian). 13. Tertyshnikov M.F. Zemnovodnye Stavropol'ya [Reptiles of Stavropol]. Stavropol, Stavropol State University Publ., 1999. 86 p. (In Russian). 14. Kuz'min S.L. Zemnovodnye byvshego SSSR [Reptiles of the exist USSR]. Moscow, KMK Scientific Press Ltd., 2012. 370 p. (In Russian). 15. Pisanets E.M. Katalog kollektsiy Zoologicheskogo muzeya NNPM NAN Ukrainy [Catalogue of zoology museum collection of National Museum of Natural History at the National Academy of Sciences of Ukraine]. Khvostatye zemnovodnye (Amphibia: Caudata) [Salamanders (Amphibia: Caudata)]. Kiev, National Museum of Natural History at the National Academy of Sciences of Ukraine Publ., 2003. 148 p. (In Russian). 16. Doronin I.V., Ermolina L.P. Gerpetologicheskaya kollektsiya zoologicheskogo muzeya stavropol'skogo gosudarstvennogo universiteta. 1. Amfibii (Amphibia) [Herpetological collection of the zoological museum Stavropol state university. 1. Amphibians (Amphibia)]. Sovremennaya gerpetologiya – Modern herpetology, 2010, vol. 10, no. 3-4, pp. 121-127. (In Russian). 17. Ermolina L.P., Doronin I.V. Gerpetologicheskaya kollektsiya zoologicheskogo muzeya Stavropol'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2. Reptilii (Reptilia). Rol' razlichnykh issledovateley v ee formirovanii [Herpetological collection of the zoological museum of Stavropol state university. 2. Reptiles (Reptilia). Role of some researchers in its formation]. Sovremennaya gerpetologiya – Modern herpetology, 2012, vol. 12, no. 1-2, pp. 27-39. (In Russian). 18. Zinenko A.I., Goncharenko L.A. Katalog kollektsiy Muzeya prirody Khar'kovskogo natsional'nogo universiteta imeni V.N. Karazina [Catalogue of Museum collection of Kharkov National University named after V.N. Karazin]. Amfibii (Amphibia). Reptilii (Reptilia): Krokodily (Crocodylia), Cherepakhi (Testudines) [Amfibians (Amphibia). Reptiles (Reptilia): Crocodiles (Crocodylia), Turtles (Testudines)]. Kharkiv, V.N. Karazin Kharkiv National University Publ., 2009. 90 p. (In Russian). 19. Doronin I.V. Zemnovodnye. Krasnaya kniga Karachaevo-Cherkesskoy respubliki [Amphibians. The Red Book of Karachaevo-Cherkesskiy republic]. Cherkessk, Nartizdat Publ., 2013, pp. 72-75. (In Russian). 20. Doronin I.V. Presmykayushchiesya. Krasnaya kniga Karachaevo-Cherkesskoy respubliki [Reptiles. The Red Book of Karachaevo-Cherkesskiy republic]. Cherkessk, Nartizdat Publ., 2013, pp. 77-83. (In Russian). 21. Tuniev B.S., Doronin I.V., Tuniev S.B. Zemnovodnye i presmykayushchiesya [Amphibians and reptiles]. Flora i fauna zapovednikov. Vyp. 100A. Pozvonochnye zhivotnye Teberdinskogo zapovednika. Ryby, zemnovodnye, presmykayushchiesya, ptitsy, mlekopitayushchie (Annotirovannyy spisok vidov) [Flora and fauna of reserves. Vol. 100A. Vertebrata of Teberdinskiy reserve. Fish, amphibians, reptiles, birds, mammals (The annotated list of species)]. Moscow, 2015, pp. 8-27. (In Russian). 22. Reznik P.A., Bogatyrev A.D. Materialy k izucheniyu fauny pozvonochnykh zhivotnykh doliny Arkhyza [Materials for fauna study of vertebrates of Arkhyz valley]. Trudy Teberdinskogo gosudarstvennogo zapovednika [Teberdinsky state reserve works], 1967, no. 7, pp. 143-157. (In Russian). 23. Tuniev B.S., Bakradze M.A., Beregovaya S.Yu. O rasprostranenii i ekologii maloaziatskogo tritona Triturus vittatus (Jenyns, 1835) [About spreading and ecology of banded newt Triturus vittatus]. Trudy Zoologicheskogo instituta AN SSSR “Gerpetologicheskie issledovaniya na Kavkaze” [The works of zoology institute of Academy of Sciences of the USSR “Herpetology reseraches in Caucasus”], 1986, vol. 158, pp. 161-169. (In Russian). 24. Tuniev B.S. Peculiarities of variation of the spotted newt Triturus vulgaris lantzi Wolt., crested newt T. cristatus karelini Str., and the banded newt T. vittatus ophryticus Bert. in the Western Caucasus. Russian Journal of Herpetology, 1994, vol. 1, no. 2, pp. 143-160. 25. Tuniev B.S. Maloaziatskiy triton Triturus vittatus (podvid ophryticus) [Banded newt Triturus vittatus (subspecies ophryticus)]. Krasnaya kniga Rossiyskoy Federatsii [The Red List of Russian Federation]. Moscow, AST-Astrel' Publ., 2001, pp. 311-312. (In Russian). 26. Tuniev B.S. Zemnovodnye i presmykayushchiesya [Amphibians and reptiles]. Flora i fauna zapovednikov. Vyp. 81. Fauna Kavkazskogo zapovednika [Flora and fauna of reserves. Vol. 81. Caucasian reserve fauna]. Moscow, 1999, pp. 43-47. (In Russian).

Received

2016-05-17

Section of issue

MATERIALS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “THE RESULTS AND PROSPECTS OF NATIONAL INVENTORY RESEARCHES OF VERTEBRATA” Tambov, 12 October 2016

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.