Menu: Home :: go to Journal :: switch to Russian :: switch to English
You are here: all Journals and Issues→ Journal→ Issue→ Article

Generalization and formalization of medical empirical data with the use of mathematic modeling methods and artificial intellect

Annotation

The article is devoted to the generalization and formalization of medical empirical data using artificial neural networks on the basis of the real medical objects. The results of the study of concrete medical objects basing on empirical material are presented. The results of ANN-models development, formalization in the form of mathematical models building for artificial neural network with the chosen parameters and also the building of medical expert system basing on the obtained models for forecasting the surgical treatment outcomes of colorectal cancer, complicated by sharp blocking and for forecasting alcoholic liver disease.

Keywords

mathematical methods of data processing; ANN-model; generalization and formalization of empirical data; expert systems; medical object; prediction of the results surgery operations; alcoholic liver disease

Full-text in one file

Download

DOI

10.20310/1810-0198-2017-22-6-1377-1382

UDC

519.6

Pages

1377-1382

References

1. Arzamastsev A.A. Matematicheskoe i komp'yuternoe modelirovanie [Mathematic and Computer Modeling]. Tambov, Publishing House of Tambov State University named after G.R. Derzhavin, 2010, 257 p. (In Russian). 2. Arzamastsev A.A., Zenkova N.A. Iskusstvennyy intellekt i raspoznavanie obrazov [Artificial Intellect and Specimen Identification]. Tambov, Publishing House of Tambov State University named after G.R. Derzhavin, 2010, 196 p. (In Russian). 3. Arzamastsev A.A., Zenkova N.A., Neudakhin A.V. Tekhnologiya postroeniya meditsinskoy ekspertnoy sistemy na osnove apparata iskusstvennykh neyronnykh setey [Technology of medical expert system building basing on the apparatus of artificial neural networks]. Informatsionnye tekhnologii – Information Technology, 2009, no. 8, pp. 60-63. (In Russian). 4. Arzamastsev A.A., Zenkova N.A., Neudakhin A.V. Formalizatsiya problemy razrabotki ekspertnoy informatsionnoy sistemy s razvi-vayushchimsya intellektual'nym yadrom na baze INS-modeley [Formalisation of a problem of working out of expert informational system with developing intellectual kernel on the basis of ANN-models]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki – Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2010, vol. 15, no. 1, pp. 287-290. (In Russian). 5. Zenkova N.A., Arzamastsev A.A., Troitzsch K.G. Development of a technology of designing intelligent information systems for the estimation of social objects. Institut fur Wirtschafts- und Verwaltungs-informatik Fachbereich Informatik Universitat Koblenz-Landau Nr. 1/2011. Available at: http://www.uni-koblenz.de/~fb4reports/2011/2011_01_Arbeits-berichte.pdf (accessed 12.07.2017). 6. Kryuchin O.V., Arzamastsev A.A., Zenkova N.A., Troitzsch K.G., Sletkov D.V. Simulating medical objects simulation using an artificial neural network whose structure is based on adaptive resonance theory. Institut fur Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik Fachbereich Informatik Universitat Koblenz-Landau Nr.14/2011. Available at: http://www.uni-koble- nz.de/~fb4reports/2011/2011_14_Arbeitsberichte.pdf (accessed 12.07.2017). 7. Zenkova N.A. Ispol'zovanie apparata iskusstvennykh neyronnykh setey v reshenii zadach meditsinskoy diagnostiki [The use of apparatus of artificial neural networks in medical diagnostics task solutions]. Materialy Vtoroy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Vysokie tekhnologii, fundamental'nye i prikladnye issledovaniya v fiziologii i meditsine» [Materials of the Second International Scientific-Practical Conference “High Technologies, Fundamental and Applied Researches in Physiology and Medicine”]. St. Petersburg, Polytechnic University Publ., 2011, pp. 141-143. (In Russian). 8. Mishin A.S., Arzamastsev A.A., Zenkova N.A. Ekspertnaya sistema dlya prognozirovaniya rezul'tatov khirurgicheskogo lecheniya bol'nykh kolorektal'nym rakom, oslozhnennykh ostroy kishechnoy neprokhodimost'yu [Expert system for results prognosis of surgery treatment of colorectal cancer patients complicated by acute intestinal obstruction]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki – Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2012, vol. 17, no. 2, pp. 649-658. (In Russian). 9. Arzamastsev A.A., Lifshits V.B., Chichuk V.N. Razrabotka matematicheskoy modeli prognozirovaniya techeniya alkogol'noy bolezni pecheni [Mathematic model development of alcoholic liver disease course prognosis]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki – Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2012, vol. 17, no. 4, pp. 1246-1253. (In Russian). 10. Arzamastsev A.A., Zenkova N.A., Chichuk V.N. Generalizatsiya medi-tsinskikh empiricheskikh dannykh s ispol'zovaniem INS-modeley [Generalization of medical empirical data using ANN-models]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki – Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2013, vol. 18, no. 1, pp. 201-203. (In Russian). 11. Arzamastsev A.A., Zenkova N.A., Fabrikantov O.L., Kopylov A.E. Analiz faktorov, obuslovlivayushchikh regress refraktsionnogo ef-fekta posle operatsiy LAZIK s ispol'zovaniem metodov matematicheskogo modelirovaniya [Analysis of the factors causing regression of the refractive effect after LASIK operations using mathematical modeling methods]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki – Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2014, vol. 19, no, 6. pp. 1813-1820. (In Russian). 12. Mishin A.S., Arzamastsev A.A., Zenkova N.A. State registration certificate of program for EVM № 2012614435 «Ekspertnaya sistema dlya prognozirovaniya rezul'tatov khirurgicheskogo lecheniya oslozhnennogo kolorektal'nogo raka» [Expert System for Foreseeing the Results of Surgical Treatment of Complicated Colorectal Cancer]. Registered in register of programs for EVM 17 May 2012. 13. Arzamastsev A.A., Chichuk V.N., Kryuchin O.V., Zenkova N.A. State registration certificate of program for EVM № 2013619089 «Ekspertnaya sistema dlya skriningovoy diagnostiki alkogol'noy bolezni pecheni» [Expert System for Screening Diagnostics of Alcohol Liver Disease]. Registered in register of programs for EVM 25 September 2013.

Received

2017-08-27

Section of issue

Mathematical modeling

Для корректной работы сайта используйте один из современных браузеров. Например, Firefox 55, Chrome 60 или более новые.